Skip To main content
Select Color:
Font Size:
Logo
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟନାୟକ
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Naveen Patnaik
photo
ଶ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ
ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
photo
ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ବଶିଷ୍ଠ, ଆଇ.ଏ.ଏସ
କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ
ବିଦ୍ୟମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବୋଟ ବିଲଡିଂ ୟାର୍ଡର ଏମ୍ପାନେଲ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି |
ବିଦ୍ୟମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବୋଟ ବିଲଡିଂ ୟାର୍ଡର ଏମ୍ପାନେଲ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି |